Browsing Tag

میل جنسی

love-lasts-forever
تن و روان,

عشق و سکس، پیری نمی شناسد

روبی رودریگز می گوید: « هیچ وقت فکر نمی کردم سکس بعد از ۶۰ سالگی می تواند این قدر پر تب و تاب باشد. تا زوج به نرمی شروع به بوسیدن یکدیگر کردند من شروع به عکاسی کردم. لباس هایشان را بی هیچ شرمی درآوردند. و مثل همان روز اول صمیمی شدند.

;