Browsing Tag

مفهوم همجنسگرایی

1473508127
کوییر,

سال‌های بی‌خبری

امروز من از دوستان خودم که مادر هستند سوال کردم اگر روزى فرزند شما ازتون بپرسه همجنسگرا یعنى چى، چه جوابى می دید؟

7657
کوییر,

النگوهات نشکنه

این‌بار نه کسی نجاتم داد و نه تیغ کند بود و نه من دستم لرزید. این‌بار نمی‌خواستم بمیرم. می‌خواستم زندگی کنم.

hemosexuality-2-600x338
تن و روان, کوییر,

اگر فرزند من همجنسگرا باشد

شاید برایتان شناخت تفاوت‌ها در تمایلات جنسی خیلی عجیب باشد. شاید هم گاهی برای تمایلات همجنسگرایانه فرزندتان نگران شوید. احساسات متفاوتی شما را درگیر می کند: شوکه می شوید، باور نمی کنید، ناامید و غمگین می‌شوید یا احساس گناه و سردرگمی می‌کنید. ممکن است فکر کنید که اگر فرزندتان به عنوان یک همجنسگرا شناخته شود، از سوی جامعه آسیب می‌بیند. واکنش دوستان و خانواده نیز می‌تواند یک معضل باشد.

;