Browsing Tag

عمل جراحی تغییر جنسیت

arton11174-70cb5
کوییر,

غلیواژ؛ درگیری های تغییر نام افراد تغییر جنسیت داده در ایران

در ایران هر هفته تعداد زیادی از افراد (زن و مرد) بنا به دلایل متفاوت و گوناگون تصمیم می‌گیرند تا بقیه سال‌های زندگی خود را با پذیرش جنسیت دیگری ادامه بدهند. متخصصان بسیاری سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند تا بتوانند علل، راهکارها و فرآیندهای ایجاد شدهٔ این خواست را شناسایی کنند. بر اساس تصور بیشتر افراد جامعه، درخواست تغییر جنسیت پدیده‌ای نوظهور است که تکنولوژی و ابزارهای مدرن پزشکی و تخصصی امکان محقق شدن آن را فراهم کرده‌اند. اگر چه گاهی تغییر جنس دادن در برخی کشورها اجباری و تحمیلی است و راهی جز قبول ورود به روند پیچیده “تغییر” باقی نمی‌ماند.

;