Browsing Tag

زنان

t
تن و روان,

حق درمان

زنان کارگر جنسی، مردانی که با همجنس رابطه جنسی دارند و معتادان تزریقی با تبعیض اجتماعی و درمانی مواجهند. این سه گروه، بیش از سایرین در معرض خطر آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی هستند.

آزار جنسی در محیط کار
اندیشه و فرهنگ,

زنان از ترس طرد شدن شکایت نمی‌کنند

هیچ‌ آماری‌ درباره‌ میزان‌ آزار جنسی‌ زنان‌ در محیط‌های‌ کاری‌ در ایران‌ وجود ندارد. تنها در جزوه‌یی‌ که‌ در سال‌ ۱۳۸۲ منتشر شده، با عنوان‌ «خشونت‌ کاری‌، اعمال‌ سلطه‌ کارفرمایان‌»، اشاره‌ شده‌ است‌.

;