Browsing Tag

خشونت خانگی

827380_878
کوییر,

ایران فراموش‌خانه‌ ترنس‌ها

از اول اکتبر سال ۲۰۱۵ تا سی‌ام سپتامبر ۲۰۱۶، دویست و نود و پنج نفر تنها به خاطر داشتن هویت جنسی مخالف با جنس خود جانشان را در سراسر دنیا از دست داده‌اند

;