Browsing Tag

خشونت خانوادگی

827380_878
کوییر,

ایران فراموش‌خانه‌ ترنس‌ها

از اول اکتبر سال ۲۰۱۵ تا سی‌ام سپتامبر ۲۰۱۶، دویست و نود و پنج نفر تنها به خاطر داشتن هویت جنسی مخالف با جنس خود جانشان را در سراسر دنیا از دست داده‌اند

1458581316
تن و روان,

خشونت و ساختار روان ما

چگونه است که متهم‌کردن مخاطب به دست‌داشتن مستقيم يا غيرمستقيم خود يا بستگان در روابط نامشروع جنسی، توليد زخم روانی می‌کند، به‌ شکلی که مخاطب را به عکس‌العمل می‌کشاند؟

;