Browsing Tag

حقوق جنسیتی

t
تن و روان,

حق درمان

زنان کارگر جنسی، مردانی که با همجنس رابطه جنسی دارند و معتادان تزریقی با تبعیض اجتماعی و درمانی مواجهند. این سه گروه، بیش از سایرین در معرض خطر آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی هستند.

;