Browsing Tag

ترنسجندر

1489794453
کوییر,

خواب‌ آشفته‌ی ترنس‌ها

محمود چهل سال پیش ازدواج کرد، با همان زنی که فکر می‌کرد چقدر شبیه خودش است. همه گفتند ازدواج کن، حالت خوب می‌شود، درست می‌شوی.

;