Browsing Tag

تابوهای فرهنگی

1488490033
تن و روان,

فقط کمی خون

شرمسار کردن زنان به انحای مختلف، یک روش معمول برای تثبیت نابرابری و اعمال ستم بر زنان است.

;