Browsing Tag

بدن

اضافه وزن
تن و روان,

نارضایی از بدن و پیامدهای آن

عدم رضایت از وزن یا آنچه تصویر منفی ما از بدنمان خوانده می‌شود، در چند دهه گذشته و با همه‌گیر شدن تبلیغات در انواع و اقسام رسانه‌ها به شدت افزایش یافته است

IF
تن و روان,

نگرانی مردان در باره بدن شان

در یکی از تحقیقات، متوجه این نکته شده اند که مردان فکر می کنند چاق بودن رابطه مستقیمی دارد با بی اراده بودن … این احساس نیز ثبت شد که مردان فکر می کنند بدن خوب و خوشتراش مترادف با اعتماد به نفس و قدرت است.

;