Browsing Tag

ارگاسم زنانه

1452372975
کوییر,

رویکردهای فمنیستی به پورنوگرافی

در حالی بزرگ‌داشت کلیتوریس می‌تواند یک راه برای آغاز به‌چالش‌کشیدن قدرت یک اقتصاد احلیلی لذت باشد، این اتفاق در صورتی می‌تواند بیفتد که هدف جایگزینی یک عضو دیگر برای پرستش فتیشی نباشد.

;