It gets better
کوییر,

اوضاع بهتر می‌شه

شاید. نه، به یقین که اگه برای شنیدن حرف‌هاش گوش شنوایی بود، قرص‌های رنگی پر شده در دست‌های لرزان‌ش رو نمی‌بلعید، اما هنوز جای امیدواری هست، هنوز نیما شانس دیدن دوباره خورشید رو داره و من قول می‌دهم که اوضاع بهتر خواهد شد، اوضاع حتما بهتر خواهد شد…

foots
آموزش,

فتیش پا

فتیش یا علاقه‌‌ی جنسی به پا از کجا آمده؟ آیا فتیش پا طبیعیه یا سرمنشا دیگه‌ای داره؟

1465473478
تن و روان,

از کجا شروع کنم؟

کسانی که در رابطه‌ای عاطفی – جنسی ورای هنجارهای معمول زن – مرد با هم زندگی می‌کنند، اغلب با چالشی که می‌توان آن را فقدان الگو نامید مواجه هستند.