Browsing Category

تازه چه خبر؟

زوج‌ها در ترکیه
تازه چه خبر؟,

نامزدها نباید دستان یکدیگر را بگیرند

عالی‌ترین نهاد مذهبی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد زوج‌هایی که باهم نامزدند وهنوز عقد رسمی نکرده‌اند، نباید دست هم را بگیرند یا “مغازله” کنند. “شورای دیانت” هر رفتار “نامشروع” زوج‌ها را هم ممنوع دانست.

;