Browsing Category

کوییر

1478343995
کوییر,

روزهای انتظار

این داستان این روزهای زندگی امیرحسین است، نمونه‌ای از آن‌چه بر پناهجویان کوییر ایرانی در ترکیه می‌گذرد.

;