Browsing Category

آموزش

1462267893
آموزش,

کُمِل

نسخه‌ی دوبله‌شده‌ی فیلمی به همین نام که به کودکان یاد می‌دهد چطور خود را از آزار جنسی و کودک‌آزاری دور نگه دارند.

1459717323
آموزش,

بازی منصفانه

برابری جنسیتی به‌معنی ارزش‌گذاری یکسان برای مردان و زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای زندگی و کار همه افراد ورای جنسیتشان است.

1459691048
آموزش,

حجب کاذب پدران ایرانی

پاسخ به کنجکاوی‌های جنسی کودک «باعث فعالیت جنسی زودهنگام نمی‌شود، بلکه باعث به تعویق انداختن آن نیز خواهد شد.

;